นรก คือ อะไร??

fire-298105_1280

นรก คือ หนึ่งในดินแดนที่ศาสนาพุทธเชื่อกันว่า ผู้ที่ทำความชั่วจะต้องไปเกิดที่ “นรก” หลังจากตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว และตามด้วยการถูกลงโทษตามความผิดที่ตัวเองได้ทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลก

ตามจักรวาลในศาสนาพุทธ นรกเป็นดินแดนที่อยู่ใตชมพูทวีป มีทั้งหมด 8 ขุม สำหรับการลงโทษผู้กระทำความชั่ว ประกอบด้วยมหานรก 8 ขุม ยมโลก 320 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 10 ของมหานรกแต่ละขุม และอุสสทนรก 128 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 4 ของมหานรกแต่ละขุม

และเมื่อถูกลงทัณฑ์ และทรมานแล้ว จะต้องเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมา (ในนรก) จนกว่าจะหมดกรรม

 

ขุมนรกทั้ง 8 ขุม

ขุมนรกภูมิ ทั้ง 8 ขุม แบ่งออกได้ดังนี้

  1. สัญชีวมหานรก
  2. กาฬสุตตมหานรก
  3. สังฆาฏมหานรก
  4. รุวมหานรก
  5. มหาโรรุวมหานรก
  6. ตาปนมหานรก
  7. มหาตาปนมหานรก
  8. อเวจีมหานรก

 

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ขุมนรกทั้ง 8 ได้ที่นี่