สวรรค์ในความเชื่อทางศาสนา

สวรรค์ในความเชื่อทางพุทธศาสนาหมายถึงภูมิทัศน์หรือที่ดินที่มีอารมณ์ดี เป็นสถานที่ของเทวดาเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นทูตสวรรค์สร้างบุญเมื่อเขาเป็นมนุษย์เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ยืนอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที สวยงามตลอดเวลาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่ไม่มีการเกิดเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ ปราสาทเป็นสถานที่พำนักของเทวดา ทุกคนมีความงามที่ประณีตด้วยขนาดที่แตกต่างการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมื้ออาหารอันศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดขึ้น เสื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนว่าจะถูกสวมใส่ กิจกรรมในแต่ละวันสนุกสนานและเพลิดเพลินกับสวน การรวมตัวกันระหว่างเทพเจ้าในสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นเทวดาแบบไหนและในตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบุญที่เขาสะสมเมื่อเขาเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในสูตรภาษาคิรินของพระไตรปิฎกภาษาบาลี ดังนี้ จาตุมหาราชิกา ตั้งอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งได้รับชื่อสวรรค์ของมหาราชาเพราะมีเทพเจ้า 4 องค์ที่ครอบครองสวรรค์นี้ท้าววิรุยเซอิปกครองผีท้าววุคการปกครองนาคท้าวเวสสุวัณปกครองยักษ์ ดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าทั้ง 33 องค์ที่เป็นผู้พิทักษ์โลก และที่สำคัญที่สุดคือมีจุฬามณีเจดีย์ทุกวันเทพจะพบกันที่ห้องโถงสุธรรมมา เพื่อฟังคำสอนจากเทพธิดา ยามา มีท้าวสุยามะเป็นเทพธิดา ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเป็นเทพเจ้า นิมมานรดี มีท้าวสุนิมิตรเป็นเทพธิดา ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าววสวัตตีที่เป็นเทพ

5 ความจริงของชีวิตที่เราเห็นได้จากความตาย

เมื่อคนตายจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ แต่ถ้าเรายังไม่ตายและเห็นคนที่คุณรักหรือคนใกล้ชิดกับเราสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลานั้นคือความจริงของชีวิตที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าช้าหรือเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดความตายสอนให้เรารู้ความจริงของชีวิต และด้วยความเป็นจริงเรามาดูกันว่าความจริงของชีวิตคืออะไรจากความตาย   1 ผลของกรรม กรรมเป็นเรื่องของการกระทำ เมื่อชีวิตของแต่ละคนใกล้จะจบลงสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ “กรรม” ที่แต่ละคนสร้างขึ้น หากคุณทำความดีผู้ที่อยู่ข้างหลังจะรู้สึกและรับรู้ถึงกรรมดีเหล่านั้น แต่ถ้าชีวิตไม่เคยดีเลยมันคงยากที่จะจดจำผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง   2 เตือนตัวเองว่าเวลานั้นมีค่า เราทุกคนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในชีวิต แต่ก่อนที่จะถึงจุดหมายนั้นหลายคนใช้เวลาและโอกาสมากเกินไปที่จะสูญเสียการเห็นความตายเป็นเหมือนการเตือนให้เรารู้ว่าเวลานั้นมีค่าและเร่งรีบไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความตั้งใจมากขึ้น   3 ไม่มีอะไรยั่งยืน ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ และความตายคือจุดสิ้นสุดของช่วงชีวิตหรือช่วงเวลาของคนคนหนึ่งอย่างชัดเจนดังนั้นเราควรเตือนตัวเองเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์ เราไม่ควรยึดติดกับบุคลิกของฉัน   4 ชีวิตมักมีเรื่องราวที่ทำให้เราประหลาดใจ แน่นอนว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้เดินบนกลีบกุหลาบ ไม่ว่าเขาจะร่ำรวยแค่ไหน แต่นั่นเป็นบทเรียนแห่งชีวิตและถ้าเราเห็นความตายเราไม่เคยรู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรเรารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่นั้นถือว่าเป็นโชคและความสุขที่ดี   5 อย่าตัดสินใคร เปิดใจรับฟังผู้อื่น อย่าตัดสินใครเพียงเพราะคุณไม่ชอบเขา และอย่าเศร้าถ้ามีคนไม่ชอบคุณ เพราะเราเองไม่สามารถทำให้ทั้งโลกรักเราได้ ตัดสินคนอื่นหรือตำหนิผู้อื่นราวกับว่าคุณได้สร้างกรงเพื่อคุมขังตัวเอง

8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง??

หลังจากได้อ่านเรื่องของ นรกคืออะไร?? แล้ววันนี้ลองมาดูกันดีกว่าว่า 8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง??   8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง?? หลังลาจากโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้ว โลกหลังความตายจะเป็นยังไง?? ลองมาดูรายละเอียดทั้ง 8 ขุมนรก กันดีกว่า!!   ขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก สัญชีวมหานรก เป็นนรกขุมที่ 1 ที่อยู่ใต้เขาตรีกูฏ มีขนาดเล็กสุด เมื่ออยู่ในนรกขุมนี้ จะถูกลงโทษจนถึงแก่ความตายแล้ว จะฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิต และรับโทษใหม่เป็นตลอด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผู้ลงโทษ คือ นายนิรยบาลถืออาวุธมีแสง ไล่ฆ่าผู้ที่ตกลงมาในนรกขุมนี้จนตาย โดยอายุขัยของ ขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก จะเท่ากับ 500 ปีนรก 1 วันในมหานรกขุมนี้ เทียบกับเวลาโลกมนุษย์ จะเท่ากับ 9 ล้านปีของเวลาโลกมนุษย์ ถ้า 500 ปีนรก ก็เท่ากับ 1,620,000 ล้านปีของเวลาโลกมนุษย์   ขุมที่ […]

นรก คือ อะไร??

นรก คือ หนึ่งในดินแดนที่ศาสนาพุทธเชื่อกันว่า ผู้ที่ทำความชั่วจะต้องไปเกิดที่ “นรก” หลังจากตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว และตามด้วยการถูกลงโทษตามความผิดที่ตัวเองได้ทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลก ตามจักรวาลในศาสนาพุทธ นรกเป็นดินแดนที่อยู่ใตชมพูทวีป มีทั้งหมด 8 ขุม สำหรับการลงโทษผู้กระทำความชั่ว ประกอบด้วยมหานรก 8 ขุม ยมโลก 320 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 10 ของมหานรกแต่ละขุม และอุสสทนรก 128 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 4 ของมหานรกแต่ละขุม และเมื่อถูกลงทัณฑ์ และทรมานแล้ว จะต้องเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมา (ในนรก) จนกว่าจะหมดกรรม   ขุมนรกทั้ง 8 ขุม ขุมนรกภูมิ ทั้ง 8 ขุม แบ่งออกได้ดังนี้ สัญชีวมหานรก กาฬสุตตมหานรก สังฆาฏมหานรก รุวมหานรก มหาโรรุวมหานรก ตาปนมหานรก มหาตาปนมหานรก […]