ใครเผาไหม้ในนรกวันนี้?

still-life-photography-with-human-skull_1357-92

มีสายต่างๆของความคิดในความสัมพันธ์กับนรก บางคนเชื่อว่าไม่ว่าสวรรค์หรือนรกอยู่และว่าเมื่อเราตายว่าจุดสิ้นสุดของการดำรงอยู่ของเรา ในแวดวงคริสเตียนสอนบางอย่างที่นรกเป็นเพียง ‘แยกจากพระเจ้า’ คนอื่น ๆ ยืนยันว่ามันเป็นสถานที่ที่ร้อนแรงของการทรมานนิรันดร์ที่คนบาปทันทีไปในช่วงเวลาแห่งความตาย ตามธรรมนี้ที่หายไปจะร้อนตอนนี้ที่ไหนสักแห่งในลำไส้คะนองของโลกนี้ คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่านรกเป็นสถานที่นิรันดร์ของความทุกข์ทรมาน นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนจริงๆ?
 
 
 
 ในพันธสัญญาใหม่มีสามภาษากรีกคำที่แตกต่างกันที่มีการแปลเป็น “นรก” ในภาษาอังกฤษ พวกเขาเป็น “ทาร์ทารัส”, “นรก” และ “นรก”. ทาร์ทารัสถูกนำมาใช้เพียงครั้งเดียวใน 2 เปโตร 2: 4 “พระเจ้าทรงไว้ชีวิตไม่ได้เทวดาที่ทำบาป แต่โยนพวกเขาลงไปสู่นรก [ทาร์ทารัส] และมอบเขาไว้ในห่วงโซ่แห่งความมืดเพื่อรองรับแก่การตัดสิน.” ทาร์ทารัสหมายถึง “ความมืดนรก” หรือ “สถานที่ของความยับยั้งชั่งใจ.” แจ้งให้ทราบว่ามันบอกว่าเทวดาชั่วร้ายจะถูกสงวนไว้แก่การตัดสินหมายความว่าวันพิพากษาไม่ได้เกิดขึ้นเลยและพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในนรกคะนองสีแดงร้อน เรารู้ว่าในความเป็นจริงพวกเขายุ่งโรมมิ่งแผ่นดินแข็งขันดึงดูดและโจมตีคนของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่หายไป
 
 
 
 คำที่สองใช้สำหรับนรกคือ “นรก” ซึ่งได้มาจาก Hinnon, นอกทิ้งขยะของกรุงเยรูซาเล็มที่ถังขยะและสัตว์ที่ตายแล้วถูกไฟไหม้ มัน smouldered อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่พระคัมภีร์ พระเยซูใช้คำนี้เมื่อเขาเตือนเกี่ยวกับอันตรายของไฟนรกที่ ‘จุดสิ้นสุดของโลก’ แมทธิว 13: 40-42 “การเก็บเกี่ยวเป็นจุดสิ้นสุดของโลกและผู้เกี่ยวที่มีเทวดาเหตุฉะนั้นวัชพืชจะรวมตัวกัน. ในการเผาไหม้ในไฟก็จะเป็นวันสิ้นโลกนี้. บุตรมนุษย์จะทูตสวรรค์ของเขาและพวกเขาจะรวมตัวกันออกมาจากอาณาจักรของเขาทุกสิ่งที่รุกรานและพวกเขาว่าทำความชั่วช้าและจะทิ้ง เข้าไปในเตาเผาของไฟและจะมีร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน. แล้วจะออกมาเงางามชอบธรรมเหมือนดวงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดาของเขา. ใครมีหูฟังให้เขาได้ยิน.” คำนี้ไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้และถูกเผาไหม้ขึ้นหรือบริโภคทันที
 
 
 
 ในบทกวีข้างต้นคุณจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูพูดถึงนรกไฟเป็นที่สิ้นสุดของโลก ปีเตอร์ชี้แจงต่อระยะเวลาของนรกไฟให้อยู่ในวันพิพากษาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน 2 เปโตร 3: 7 “แต่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินซึ่งขณะนี้โดยคำเดียวกันจะถูกเก็บไว้ในห้างสรรพสินค้าลิขสิทธิ์แก่ ไฟกับวันพิพากษาและหายนะของคนอธรรม”
 
 
 
 พระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนอธรรมจะถูกเผาไหม้ขึ้นมาจากนรกไฟหลังจากรัชสมัยพันปีของชาวคริสต์ในสวรรค์ คนรักของนูนมีการเผาไหม้ในนรกในวันนี้ เราเพียงและมีความรักพระเจ้าไม่ได้ตัดสินใครนรกไฟก่อนที่พวกเขาได้รับการตัดสินในวันพิพากษา
 
 
 
 คำภาษากรีกที่แปลสามนรกคือ “นรก” ซึ่งหมายถึงหลุมฝังศพ วิวรณ์ 20: 14-15 “และตายและนรกถูกโยนลงไปในบึงไฟนี้เป็นตายครั้งที่สองและผู้ใดไม่พบบันทึกไว้ในหนังสือของชีวิตถูกโยนลงไปในบึงไฟ..” ข้อนี้ชี้แจงว่า “นรก” ตัวเองไม่ได้เป็นสถานที่ที่ร้อนแรง แต่จะถูกโยนลงไปใน “บึงไฟ.” ข้อนี้เป็นจริงที่บอกว่าการตายและหลุมฝังศพจะถูกบริโภคโดยไฟและจะมีไม่มาก จะไม่มีอีกต่อไปจะตายมากขึ้น ๆ และหลุมฝังศพมากขึ้น