สวรรค์ในความเชื่อทางศาสนา

สวรรค์ในความเชื่อทางพุทธศาสนาหมายถึงภูมิทัศน์หรือที่ดินที่มีอารมณ์ดี เป็นสถานที่ของเทวดาเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นทูตสวรรค์สร้างบุญเมื่อเขาเป็นมนุษย์เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ยืนอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที สวยงามตลอดเวลาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่ไม่มีการเกิดเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ ปราสาทเป็นสถานที่พำนักของเทวดา ทุกคนมีความงามที่ประณีตด้วยขนาดที่แตกต่างการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมื้ออาหารอันศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดขึ้น เสื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนว่าจะถูกสวมใส่ กิจกรรมในแต่ละวันสนุกสนานและเพลิดเพลินกับสวน การรวมตัวกันระหว่างเทพเจ้าในสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นเทวดาแบบไหนและในตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบุญที่เขาสะสมเมื่อเขาเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในสูตรภาษาคิรินของพระไตรปิฎกภาษาบาลี ดังนี้ จาตุมหาราชิกา ตั้งอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งได้รับชื่อสวรรค์ของมหาราชาเพราะมีเทพเจ้า 4 องค์ที่ครอบครองสวรรค์นี้ท้าววิรุยเซอิปกครองผีท้าววุคการปกครองนาคท้าวเวสสุวัณปกครองยักษ์ ดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าทั้ง 33 องค์ที่เป็นผู้พิทักษ์โลก และที่สำคัญที่สุดคือมีจุฬามณีเจดีย์ทุกวันเทพจะพบกันที่ห้องโถงสุธรรมมา เพื่อฟังคำสอนจากเทพธิดา ยามา มีท้าวสุยามะเป็นเทพธิดา ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเป็นเทพเจ้า นิมมานรดี มีท้าวสุนิมิตรเป็นเทพธิดา ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าววสวัตตีที่เป็นเทพ

5 ความจริงของชีวิตที่เราเห็นได้จากความตาย

เมื่อคนตายจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ แต่ถ้าเรายังไม่ตายและเห็นคนที่คุณรักหรือคนใกล้ชิดกับเราสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลานั้นคือความจริงของชีวิตที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าช้าหรือเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดความตายสอนให้เรารู้ความจริงของชีวิต และด้วยความเป็นจริงเรามาดูกันว่าความจริงของชีวิตคืออะไรจากความตาย   1 ผลของกรรม กรรมเป็นเรื่องของการกระทำ เมื่อชีวิตของแต่ละคนใกล้จะจบลงสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ “กรรม” ที่แต่ละคนสร้างขึ้น หากคุณทำความดีผู้ที่อยู่ข้างหลังจะรู้สึกและรับรู้ถึงกรรมดีเหล่านั้น แต่ถ้าชีวิตไม่เคยดีเลยมันคงยากที่จะจดจำผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง   2 เตือนตัวเองว่าเวลานั้นมีค่า เราทุกคนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในชีวิต แต่ก่อนที่จะถึงจุดหมายนั้นหลายคนใช้เวลาและโอกาสมากเกินไปที่จะสูญเสียการเห็นความตายเป็นเหมือนการเตือนให้เรารู้ว่าเวลานั้นมีค่าและเร่งรีบไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความตั้งใจมากขึ้น   3 ไม่มีอะไรยั่งยืน ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ และความตายคือจุดสิ้นสุดของช่วงชีวิตหรือช่วงเวลาของคนคนหนึ่งอย่างชัดเจนดังนั้นเราควรเตือนตัวเองเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์ เราไม่ควรยึดติดกับบุคลิกของฉัน   4 ชีวิตมักมีเรื่องราวที่ทำให้เราประหลาดใจ แน่นอนว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้เดินบนกลีบกุหลาบ ไม่ว่าเขาจะร่ำรวยแค่ไหน แต่นั่นเป็นบทเรียนแห่งชีวิตและถ้าเราเห็นความตายเราไม่เคยรู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรเรารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่นั้นถือว่าเป็นโชคและความสุขที่ดี   5 อย่าตัดสินใคร เปิดใจรับฟังผู้อื่น อย่าตัดสินใครเพียงเพราะคุณไม่ชอบเขา และอย่าเศร้าถ้ามีคนไม่ชอบคุณ เพราะเราเองไม่สามารถทำให้ทั้งโลกรักเราได้ ตัดสินคนอื่นหรือตำหนิผู้อื่นราวกับว่าคุณได้สร้างกรงเพื่อคุมขังตัวเอง