8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง??

หลังจากได้อ่านเรื่องของ นรกคืออะไร?? แล้ววันนี้ลองมาดูกันดีกว่าว่า 8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง??   8 ขุมนรก มีอะไรบ้าง?? หลังลาจากโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้ว โลกหลังความตายจะเป็นยังไง?? ลองมาดูรายละเอียดทั้ง 8 ขุมนรก กันดีกว่า!!   ขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก สัญชีวมหานรก เป็นนรกขุมที่ 1 ที่อยู่ใต้เขาตรีกูฏ มีขนาดเล็กสุด เมื่ออยู่ในนรกขุมนี้ จะถูกลงโทษจนถึงแก่ความตายแล้ว จะฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิต และรับโทษใหม่เป็นตลอด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผู้ลงโทษ คือ นายนิรยบาลถืออาวุธมีแสง ไล่ฆ่าผู้ที่ตกลงมาในนรกขุมนี้จนตาย โดยอายุขัยของ ขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก จะเท่ากับ 500 ปีนรก 1 วันในมหานรกขุมนี้ เทียบกับเวลาโลกมนุษย์ จะเท่ากับ 9 ล้านปีของเวลาโลกมนุษย์ ถ้า 500 ปีนรก ก็เท่ากับ 1,620,000 ล้านปีของเวลาโลกมนุษย์   ขุมที่ […]

นรก คือ อะไร??

นรก คือ หนึ่งในดินแดนที่ศาสนาพุทธเชื่อกันว่า ผู้ที่ทำความชั่วจะต้องไปเกิดที่ “นรก” หลังจากตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว และตามด้วยการถูกลงโทษตามความผิดที่ตัวเองได้ทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลก ตามจักรวาลในศาสนาพุทธ นรกเป็นดินแดนที่อยู่ใตชมพูทวีป มีทั้งหมด 8 ขุม สำหรับการลงโทษผู้กระทำความชั่ว ประกอบด้วยมหานรก 8 ขุม ยมโลก 320 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 10 ของมหานรกแต่ละขุม และอุสสทนรก 128 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศ ทิศละ 4 ของมหานรกแต่ละขุม และเมื่อถูกลงทัณฑ์ และทรมานแล้ว จะต้องเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมา (ในนรก) จนกว่าจะหมดกรรม   ขุมนรกทั้ง 8 ขุม ขุมนรกภูมิ ทั้ง 8 ขุม แบ่งออกได้ดังนี้ สัญชีวมหานรก กาฬสุตตมหานรก สังฆาฏมหานรก รุวมหานรก มหาโรรุวมหานรก ตาปนมหานรก มหาตาปนมหานรก […]